Toriske linser

Toriske kontaktlinser er beregnet for korrigering av astigmatisme/hornhinnefeil. Toriske linser finnes som dagslinser, ukeslinser, døgnlinser og månedslinser.